Loading

Çəki konfetlər

Məhsulların keyfiyyəti

Haqqımızda

«Ulduz» qənnadı məhsulları – rəqabətə davamlı məhsullar olmaqla yanaşı, ən yaxşı dünya brendlərindən keyfiyyətinə görə heç də geri qalmır və hər zaman istehlakçıların tələb və gözləntilərini doğrultmaqda davam edir.

Sertifikatlarımız
Bu standart İslam Konfransı mütəxəssis qrupu tərəfindən hazırlanan və İslam ölkələrin Standart və Metreologiya İnstitutu tərəfindən adaptasiya edilən "HALAL QİDA" standartıdır. Bu standartın məqsədi qida zəncirinin bütün mərhələlərində - xammal tədarükündən istehlakçıya təqdimetməyə qədər - İslami qaydalara əməl olunmasıdır.