Loading

Məhsullar
İstənilən uğurlu qida istehsalının əsasında yüksək keyfiyyətli məhsul dayanır, buna görə də “Ulduz” məhsullarının xammal mənbələri orqanoleptik, fiziki-kimyəvi və təhlükəsizlik kriteriyaları üzrə diqqətlə seçilir. Fabrikimizin xammal keyfiyyətinə məhz bu yanaşması yüksək keyfiyyətli məhsulların istesalını təmin edir.

Məhsulların keyfiyyəti

Haqqımızda

«Ulduz» qənnadı məhsulları – rəqabətə davamlı məhsullar olmaqla yanaşı, ən yaxşı dünya brendlərindən keyfiyyətinə görə heç də geri qalmır və hər zaman istehlakçıların tələb və gözləntilərini doğrultmaqda davam edir.

Sertifikatlarımız

Bu standart Alman Ticarət Şirkətləri Federal Birliyi tərəfindən yaradılıb. Bu standartın məqsədi qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin ehtiyaclarını qida tədarük zənciri ilə uyumlu hala gətirməkdir. İFS qida standartının əsas məqsədi xammal tədarükündən son məhsuladək, bir sözlə, istehlakçıya çatanadək olan hər bir mərhələni, izlənəbilmə və geri qaytarılmanı nəzarət altında saxlayaraq müştəriyə tam təhlükəsiz qidanı təqdim etməkdir.