Loading

Məhsullar
İstənilən uğurlu qida istehsalının əsasında yüksək keyfiyyətli məhsul dayanır, buna görə də “Ulduz” məhsullarının xammal mənbələri orqanoleptik, fiziki-kimyəvi və təhlükəsizlik kriteriyaları üzrə diqqətlə seçilir. Fabrikimizin xammal keyfiyyətinə məhz bu yanaşması yüksək keyfiyyətli məhsulların istesalını təmin edir.

Məhsulların keyfiyyəti

Haqqımızda

«Ulduz» qənnadı məhsulları – rəqabətə davamlı məhsullar olmaqla yanaşı, ən yaxşı dünya brendlərindən keyfiyyətinə görə heç də geri qalmır və hər zaman istehlakçıların tələb və gözləntilərini doğrultmaqda davam edir.

Sertifikatlarımız
Keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinin qurulması əsnasında tətbiq olunması lazım olan şərtlərin tanımlandığı standartdır. Çalışanların keyfiyyət məlumatlarının artırılmasını; Xammal, istehsal və son yoxlamaların təsirli olaraq aparılmasının və s. təmin edir.